Računovodstvo

Računovodske storitve

Dobro organizirano računovodstvo je temeljna osnova vašega podjetja, saj skrbi za pregledno in zanesljivo urejene računovodske knjige in vas tako obvaruje pred vsemi nevšečnosti ob obisku finančnega inšpektorja. V računovodskem servisu Quick MB d.o.o. vam nudimo strokovne računovodske storitve za samostojne podjetnike (s. p), pravne osebe (d. o. o., d. n. o., k. d) in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, ...). V okviru naših storitev vam nudimo celovito rešitev vodenja računovodstva in svetovanja ali pa pomoč na zgolj posameznih izbranih področjih. Glavne storitve obsegajo vodenje glavnih in pomožnih knjig, pripravo statističnih poročil, izdelavo davčnih obračunov in obračun plač ter ostalih stroškov dela.

Nudimo vam celovito rešitev on-line računovodstva z uporabo priznanega računovodskega programa MiniMax, ki vam omogoča avtomatsko knjiženje vseh dokumentov in obračunov ter vam zagotavlja celovito podporo poslovanju in računovodstvu 24 ur na dan. On-line računovodstvo vam tako omogoča, da prihranite vaš dragocen čas in poenostavite vaše poslovanje, ki bo vedno v skladu z trenutno zakonodajo.

Pri opravljanju naših storitev vam nudimo oseben pristop in poskrbimo, da na nas lahko računate kot na zanesljivega partnerja, ki je vedno pripravljen pomagati. Naše temeljne prednosti so dolgoletne izkušnje, natančnost in ažurnost, saj smo v vsakem trenutku pripravljeni, da vam pomagamo z informacijami, ki jih potrebujete.

Obseg računovodskih storitev

Vodenje glavne knjige

 • Vodenje osnovnih sredstev
 • Pregled ustreznosti vseh računovodskih listin
 • Priprava in obračun potnih nalogov
 • Vodenje blagajne
 • Obračunavanje obresti

Dohodnina

 • Svetovanje na področju dohodnine za slovenske državljane zaposlene v tujini

Izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov

 • Izdelava bilance stanja
 • Izdelava izkaza denarnega toka
 • Izdelava izkaza poslovnega izida
 • Izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb
 • Izdelava statističnih poročil
 • Obračun DDV ter vodenje davčnih knjig in evidenc
 • Priprava medletnih bilanc za bančne potrebe

Plače in ostali prejemki

 • Obračun plač in ostalih prejemkov v zvezi z zaposlitvijo
 • Priprava pogodbe o zaposlitvi
 • Priprava podjemnih in avtorskih pogodb
 • Prijava in odjava zaposlenih s pomočjo potrebnih obrazcev
 • Priprava in oddaja REK obrazcev
 • Priprava in oddaja obrazcev za slovenske delavce zaposlene v tujini
 • Priprava in oddaja M4 obrazca
 • Poročanje plač na Ajpes