Davčno svetovanje

Davčno svetovanje

Davčnim zavezancem nudmo pojasnila s področja vseh vrst davkov in davčnih postopkov v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, ki ta področja trenutno ureja. Za učinkovito optimizacijo obdavčitve vašega poslovanja je potrebno celovito poznavanje davčnih predpisov in individualna obravnava vašega problema, zato v računovodskem servisu Quick MB d.o.o. skupaj pregledamo vaše poslovanje in ga uskladimo z zakonsko dovoljenimi možnostmi za optimizacijo davka ter poiščemo morebitne obstoječe napake, ki jih je potrebno odpraviti.

Velik poudarek dajemo na preventivnem davčnem svetovanju, ki zajema pregled vaših poslovnih knjig in dokumentacije ter poslovnih izkazov in preverjanje pravilnosti obračunavanja in plačevanja davščin . Namen preventivnega davčnega svetovanja je iskanje morebitnih davčnih nepravilnosti, ki niso v skladu z veljavno davčno zakonodajo in bi lahko imele negativne posledice ob obisku davčne inšpekcije ali kakšnem drugem postopku davčnega nadzora. S pomočjo preventivnega davčnega pregleda lahko v kratkem času ugotovimo pomanjkljivosti, ki niso v skladu z veljavno zakonodajo in vam pomagamo z njihovo odpravo.

V primeru uvedbe inšpekcijskega ali drugega davčnega postopka, vam lahko pomagamo pripraviti pritožbo ali pa namesto vas komuniciramo z davčnimi organi in vas zastopamo v nadaljnih davčnih postopkih.

Obseg storitev davčnega svetovanja

  • Načrtovanje izplačil osebnih dohodkov v skladu z trenutno veljavno zakonodajo
  • Uveljavljanje davčnih olajšav za pravne in fizične osebe
  • Projekcije davčnih obračunov
  • Obračun Davka na dodano vrednost, trošarin in drugih prometnih davkov.
  • Obračun davka od dohodka za pravne osebe (DDPO)
  • Aktivno zastopanje pri inšpekcijskih pregledih in komunikacija z davčnimi organi
  • Pomoč pri izbiri najugodnejšega davčnega modela
  • Optimizacija davka na nepremičnine
  • Svetovanje pri nabavi in prodaji nepremičnin
  • Svetovanje pri uporabi službenih vozil ali koriščenju drugih bonitet

Naša pomoč pri vzpostavitvi optimalnega poslovanja, ki je v skladu s trenutno zakonodajo bo odpravila skrb ob obisku davčnega inšpektorja.