• Quick MB

    Več kot 34 let izkušenj in izobraževanja ter več kot 100 zadovoljnih strank na področju računovodstva in davčnega, poslovnega ter individualnega svetovanja.

    Quick MB

    Celovita rešitev spletnega računovodstva

    Spletni računovodski program miniMAX avtomatsko knjiži vse dokumente in obračune ter zagotavlja celovito podporo poslovanju in računovodstvu. Prihranite čas, poenostavite poslovanje in bodite vedno usklajeni z zakonodajo.

V sodelovanju z:

Domov

Računovodski servis Quick MB

Pot do uspeha je z nami lažja

Računovodski servis Quick MB se že več kot 25 let ukvarja s storitvami računovodstva in davčnega, poslovnega ter individualnega svetovanja. Z uporabo spletnega računovodstva vam nudimo celovito rešitev računovodskih storitev na enem mestu, ki vam omogoča stalni pregled nad poslovanjem vašega podjetja.

Vodenje glavne knjige

Poskrbimo za natančno urejeno poslovno knjigo in vam s tem pomagamo dvigniti vašo uspešnost.

Vodenje davčnih evidenc

Izdaja računov, Vodenje evidenc o prometu, Obračun prispevkov in oddaja predpisanega obrazca na FURS...

Vodenje plačilnega prometa

Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri vprašanjih glede vodenja plačilnega prometa za domača in čezmejna plačila.

Izpisi odprtih postavk

Z uporabo spletnega računovodstva miniMAX vam omogočamo vpogled odprtih postavk po različnih kriterijih, kot so datumi, zneski, konti ...

Obračun socialnih prispevkov

Obračun prispevkov za starševsko varstvo in zaposlovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje zasebnika.

Dohodnina

Svetovanje in izračun na področju dohodnine za slovenske državljane, samostojne podjetnike ter za zaposlene v tujini

Pošljite brezplačno povpraševanje

Pot do uspeha je z nami lažja

Pri svojem delu se Vam skušamo kar najbolj prilagoditi in se čim bolj počutiti kot del Vašega podjetja. Pri tem zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov. Smo dinamična računovodska družba, ki razume potrebe sodobnih podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo.

Pošlji povpraševanje